Forsøgsstart
17/4-2023

 Inkluderede patienter:

0

Ud af

2904
Inkluderet total: 1240
42.7%