Næstved hospital

Sponsor
Daniel Hägi-Pedersen
Overlæge, Ph.d, Klinisk Lektor
Anæstesiologisk afdeling
Email: dhag@regionsjaelland.dk
Telefon: 
21517167

Primær investigator
Samir Munir
Afdelingslæge, Ph.d
Ortopædkirurgisk afdeling
Email: Momu@regionsjaelland.dk
T
elefon: 93571296

Projektsygeplejerske
Gunvor Hinnerskov
Anæstesiologisk afdeling
Email: ghi@regionsjaelland.dk