Sjællands Universitetshospital Køge

Primær investigator
Christina Cleveland Westerdahl Laursen
Læge, Ph.d-studerende
Anæstesiologisk afdeling
Email: chlaur@regionsjaelland.dk
Telefon: 47326398

Site investigator
Anne Sofie Nautrup Therkelsen
Læge, Ph.d.-studerende
Anæstesiologisk afdeling
Email:
ather@regionsjaelland.dk
Telefon: 47326398

Site investigator
Ole Mathiesen
Overlæge, Ph.d., Lærestolsprofessor
Anæstesiologisk afdeling
Email: omat@regionsjaelland.dk
Telefon:
47326321

Site investigator
Stig Brorson
Overlæge, Ph.d, DMsc, Professor
Ortopædkirurgisk afdeling
Email: sbror@regionsjaelland.dk